Julio Iglesias, Cristina Iglesias, Victoria Iglesias